Trajko Ajdarević Tahir – Geljum čaja te mangav

Trajko Ajdarević Tahir – Geljum čaja te mangav [1982, Jugoton]

Transcription & traduction : Julien Radenez

[Romani] [Français]
Geljum Devla

Čhaja te mangav

Čhaja te mangav

Romniake te lav

Je suis allé mon Dieu

Demander une fille

Demander une fille

Prendre une épouse

Olako dad

Aj ilaki daj

Mange pe čhaja

Von na dena

Son père

Et sa mère

Leur fille à moi

Ils ne donnent pas

Ma rov Suzo

Ma rov čhaje bre

Pisimo amange

Ame te la ame

Ne pleure pas Suzo

Ne pleure pas fille

C’est écrit

Nous nous marierons

Ma rov Suzo

Ma rov čhaje bre

Ka avel o dive

Ame ka la ame

Ne pleure pas Suzo

Ne pleure pas fille

Un jour viendra

Nous nous marierons

Sose Romalen

E Suzan mange na den ?

Me voliv ma lasa

Si duj trin breš

Pourquoi les Roms

Ne me donnent pas Suzan ?

Nous nous aimons

Depuis deux trois ans

Pe volil ma

Aj me ola

Našti Romalen

Ništa te keren

Elle m’aime

Et moi aussi

Les Roms ne peuvent

Rien y faire

Ma rov Suzo

Ma rov čhaje bre

Pisimo amange

Ame te la ame

Ne pleure pas Suzo

Ne pleure pas fille

C’est écrit

Nous nous marierons

Ma rov Suzo

Ma rov čhaje bre

Ka avel o dive

Ame ka la ame …

Ne pleure pas Suzo

Ne pleure pas fille

Un jour viendra

Nous nous marierons …

Publicités