Selime Bajrami – Ki Priština o sahati

Selime Bajrami – Ki Priština o sahati [1968, Jugoton]

Transcription & traduction : Julien Radenez

[Romani] [Français]
Ki Priština o sahati

Ki Grmija o bilbilja

Gilavena sar o tramafili [bis]

A l’heure de Priština

Les rossignols de Grmija

Chantent comme les voitures

Hajde čhaje ! Hajde kamlije !

Te phirava pe ki Grmija [bis]

Allons fille ! Allons chérie !

Promenons-nous à Grmija

Ki Grmija bašalena

O davulja marena

O čhajora horo khelena [bis]

A Grmija ils jouent de la musique

Les tambours battent

Les filles dansent le horo

Hajde čhaje ! Hajde kamlije !

Te phirava pe ki Grmija [bis]

Allons fille ! Allons chérie !

Promenons-nous à Grmija

Hajde čhaje ! Hajde kamlije !

Te phirava pe ki Grmija [bis]

Allons fille ! Allons chérie !

Promenons-nous à Grmija

Publicités